tüp bebek

Bilimsel ya da Kanıta Dayalı Yöntemler

I- PGD veya PGT (Önceden belirleme)

II- CVS (Mevcut bebeğin 8-9. haftalarda anne karnında cinsiyetini belirleme)

III- USG (Mevcut bebeğin 12. hafta civarında cinsiyetini tespit edebilen ultrasonografi)

IV- MSHCG HORMONU TAYİNİ (7 ila 8. gebelik haftasında yapılmaktadır)

 Bilimsel Olmayan Yöntemler

I- Baby choice-materna yöntemi

II- Spermsorting yada Ericsson yöntemi

III- Shetles yöntemi

IV- Diyet yöntemi

V- Çin takvimi yöntemi

TARİHÇE: Çok eski çağlardan beri dini ve kültürel nedenler dışında sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı bir çok aile tarafından arzulanmıştır. Çeşitli toplumlarda ağırlıklı olarak erkek bebek sahibi olma arzusu ön plana çıkmıştır. Tüp bebek tekniğinin yaygınlaşmasıyla birlikte elde edilen embriyolar üzerinde genetik testler ve cinsiyet tayini gelişmiştir.

İnsanların aksine hayvancılık sektöründe de özellikle süt üretiminde kullanılan verimli büyük baş hayvanların dişi olması üreticiler tarafından tercih edilmektedir ve süt ineklerine doğurması için genetik özellikleri bilinen dişi embriyolar nakledilmektedir. Bilim ekonomi ilişkisi içerisinde süt üretimi daha verimli hale getirilmektedir. Kanıta dayalı yöntemler diye aşağıda bahsi geçen tekniklerde yanılma payı binde bir oranında olup insan hatasından kaynaklanmaktadır.

Cinsiyet tayini ile ilgili olarak bilimsel olan 4 yöntem mevcuttur.

tüp bebek

1- PGD-PGT+FISH;

Tüp bebek merkezlerinde uygulanan bilimsel bir metoddur. Tüp bebek için elde edilen embriyolara 3. veya 5. günlerde blastomer biopsisi yapılır. 3. gün yapılan blastomer yani hücreler üzerinde yapılan genetik testlerin pratikte avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. 3. gün biopsi yapıldığında tek hücre alınır ve genetik testler sonunda anormal kromozom yapısında sonuçlar alma şansı yüksektir. Basitçe açıklamak gerekirse embriolarda aslında genetik olarak sağlam iken test sonucu yalancı pozitif olarak çıkar. Bu işlemi 5. gün yapıldığında yalancı pozitif çıkma şansı daha düşüktür.
5. günde trofektoderm tabakasından birden fazla hücre alarak yapılan işlemin sağlamasını yapmak mümkün olmaktadır. Ayrica blastocysts followed by comparative genomic hybridization (CGH ) aneuploidi dediğimiz kromozom anomalilerini tespit için uygun bir strateji olabilir. Microarray-CGH (aCGH) ise yine yukarıda bahsedilen genetik yöntemin biraz daha gelişmişidir. Bu alınan hücreler hipotonik ortamda şişirilerek patlatılır ve hücre çekirdeği tespit edilir. Bu iki teknik FISH tekniğinin yerini alacak gibi görülmektedir.

Yine son yapılan bilimsel çalışmalar embriyonun bozuk olan genetik düzenin tamir etme yeteneğinin olduğunu göstermiştir. Alkol tespit işleminde kullanılır. Daha sonra genetik labaratuvarında boyanırlar ve florasan mikroskopunda bu çekirdekler değerlendirilir. Boyama, tespit ve aktarma işlemleri çok hassastır. Çok bilgili ve tecrübeli olmayanlar hata yaparlar. Çizikler, lekeler ve sinyal alınamaması bir teknik hatanın en önemli belirtileridir.

2- CVS Çiftler normal yoldan gebe kaldıklarında gebeliğin 9. haftasında karın ön duvarından ince bir iğne yardımıyla daha sonra placsenta, yani bebeğin eşi adını alacak olan koryon villuslerinden parça alma işlemidir.  Anestezi gerektirmez. 1 mg. gibi bir doku almak yeterli olmaktadır. Alınan parça PCR yani polimeraz zincir reaksiyonuyla DNA analizine tabi tutulur. Gerekli inceleme sonucunda cinsiyette dahil olmak üzere bir çok genetik hastalığın erken tanısı yapılabilir.

3- USG ya da ultrasonografi, ses dalgalarıyla çalışan ve denizaltılarda 1940′lardan beri kullanılan ses dalgalarını kullanarak yapılan ve 1980′li yıllarda kullanımı çok yaygınlaşan bir görüntüleme yöntemidir. Günümüzde çok gelişmiş olan cihazlar yardımıyla 12. gebelik haftası civarında karındaki bebeğin cinsiyetini tayin etmek mümkün olmaktadır. Ayrıca gebeliğin takibi ve çeşitli anomalilerin tespitinde vazgeçilmez bir araçtır. Ancak ilerleyen gebelik haftalarında sonuç vermesi bir dezavantajdır.

4- MSHCG Hormon Tayini; İsrail’de yapılan bir bilimsel araştırma sonucunda anne adayının kanında yapılan testlerde kız bebeklerde erkek bebeklere oranla mshcg hormonunun daha yüksek seviyelere çıktığı ispat edilmiştir. Ayrıca gebeliğin  döllenmeyi takip eden 3. haftada yani gebeliğin 7. haftası civarında da bu tespitin yapılabileceği belirtilmiştir. Kız bebek varlığında hormon değerleri erkek bebeğe göre 5 kat kadar daha fazla çıkmaktadır. Kadınların etnik farklılıkları, kısırlık süreleri, kadınların yaşı, daha önce bebek sahibi olmaları gibi bir çok unsur testin sonucunu olumsuz etkilememektedir. Ancak USG yapılarak tekil gebelik olduğu doğrulanmalıdır. Bu yöntem CVS yöntemine göre bebeğin cinsiyeti hakkında bilgi vermekle beraber son derece etkin ve diğer bütün genetik hastalıkların tanısını koyabileceğimiz CVS kadar başarılı bir teknik değildir. Çoğul gebeliklerde başarı şansı ise belirsizdir.

Kaynaklar

Maternal serum HCG is higher in the presence of a female fetus as early as week 3 post-fertilization

Yuval Yaron1,3,4,5,
Ofer Lehavi3,
Avi Orr-Urtreger1,4,
Ilan Gull3,
Joseph B. Lessing3,4,
Ami Amit2,4 and
Dalit Ben-Yosef2

Bilimsel Olmayan Yöntemler;

Shettles Metodu; 

Bu yöntem 1960′lı yıllarda  Dr. Landrum B. Shettles tarafından tanıtılmış ve “Bebeğinizin cinsiyetini nasıl seçersiniz” şeklinde yayınlanmıştır. Dr. David Rorvik ise yardımcı yazar olarak kitabın yayınında yer almıştır. Kitap 1971 yılında yayınlanmış olup değişik baskıları da mevcuttur.
Kitapta tanımlanmış olan değişik metodlar belirtilerek çiftlerin doğacak olan bebeklerinin cinsiyetini belirleyebilecekleri belirtilmiştir. %75 ila % 90 arasında başarı şansı verilmektedir. 1995 yılında yayınlanan  ‘Timing of Sexual Intercourse in Relation to Ovulation—Effects on the Probability of Conception, Survival of the Pregnancy, and Sex of the Baby’, New England Journal of Medicine adlı dergide bu yöntemle ilgili klinik ve istatistiki bir bilimsel çalışma yapılmış ve hiç bir şekilde bebeğin cinsiyetini belirleme üzerinde bilimsel bir etkisi olmadığı yani başarısız olduğu belirtilmiştir.

TEORİ; İddiaya göre erkek (Y) spermler hızlı olmakla beraber kız (X) spermlerden daha kırılgandırlar. Ayrıca, asidik ortam Y spermleri bozmaktadır. Bu teoriye göre kız bebek oluşmasında iki faktör önemli yol oynamaktadır.

Ayrıca Shettles metodu  Ericsson metodundan şu şekilde ayrışmaktadır;

İlişki Zamanlaması

Erkek bebek yapmak için yumurtlama zamanını belirleyip mümkün olan en erken zamanda aşılama veya ilişki planlanmalıdır. Hızlı olan Y-spermler ilk olarak yumurtanın yanına gelmekte ve gebeliği sağlamaktadır. Teoriye göre kız bebek yapmak için ise çiftler yumurtlamadan 2½ ila 3 gün önce aşılama veya birleşme yapmalıdır.

Birleşme Pozisyonu Yöntemi

Vajina girişi daha fazla asidik olduğu için yüzeysel yapılan birleşme spermlerin girişte kalmasına ve kız bebek oluşmasına ve derinlemesine vajinaya bırakılan spermlerin ise daha zayıf olan Y kromozomu taşıyan erkek bebek yapacak olan spermlerin yaşamasına müsaade edeceği ve erkek bebek olmasını sağlayacağına inanılmaktadır. Bu teori kanımca tüm fizyoloji ve anatomi bilgilerimizle çelişmektedir. 100 milyonlarca sperm hücresinden hangisinin yumurtayı dölleyeceğini ilişki pozisyonuyla belirleneceğine inanmak deli saçmalamasından öte bir şeydir. Bilimsel deneylerde IVF uygulamalarında yumurtanın döllendiği ortam olan tüplerin PH’ının bilindiği ve bunun değiştirilmesi halinde döllenmenin olumsuz etkilendiği,vajen PH’ı bozuk olan yada alkali olan mantar infeksiyonlu kadınlarda gebelik halinde bebeğin cinsiyetinin değişmediği bilinmektedir.

Orgazm

Kadın orgazmı durumunda bebeğin erkek olacağı ve bununda alkali vajina ortamında daha fazla yaşama şansı olan Y kromozomu taşıyan spermlere daha önce yumurtayı dölleme şansı tanıyacağı ifadeedilmiştir. Kanaatimce bu ilişkilendirme de spekülasyondan öte bir şey değildir.

Kaynaklar(Wikipedia)

^ Wilcox, A J; C R Weinberg, D D Baird (1995-12-07). “Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. Effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby”. The New England Journal of Medicine 333 (23): 1517–21. doi:10.1056/NEJM199512073332301. PMID 7477165.
^ Shettles, Landrum B.; David M. Rorvik (2006-10-10). How to Choose the Sex of Your Baby: Fully revised and updated (Rev Upd ed.). Broadway. ISBN 0767926102

Takvim yontemi

Bu 3 teknik dışında basında yer alan önerilerin başarı şansı % 50′dir. Her hangi bir gıda rejimi veya zamanlama 100 milyonlarca spermin arasından istenen cinsiyette bir spermin yumurtayı döllemesini sağlayamaz. Yani bilimsel değildir. Toplumların çoğunda kadın, erkek bebek doğuramadığı için suçlanmaktadır. Bilindiği gibi bebeklerin cinsiyetinin belirlenmesinde yumurtanın içine girecek olan sperm hücresinin  X veya Y kromozomu taşıması önem taşımaktadır. Bu yumurtayla ilgisi olmayan bir surectir. Takvim yöntemi, beslenme düzenlemeleri, milyarlarca sperm arasından hangisinin içeriye gireceğini belirleyemez.

GenSelect

Ticari olarak satışa sunulan bu ürün aylık olarak 200 $ lık bir maliyet getirmektedir

Bu kitler gender-specific “neutraceuticals” (Gıda takviyesi) içermekte olup prenatal vitaminler gibi fonksiyon göstermektedirler. Ayrıca thermometre ile ovulasyon takibi gerekmektedir. Yine ovulasyonun takibi ve ilşki zamanlamasını gösteren bir uygulama tablosu da içermektedir. (Bu kitler  Shettles yöntemi + diyet + vitaminlerin karışımı gibi anlaşılabilir.)
Satış yapan şirket ,başarı şansıyla ilgili bir açıklamada bulunmamaktadır.
Ayrıca üründen memnun olmayanlara da para iadesini garanti etmektedir.

Lydia Pinkham’ın Kız Bebek Sahibi Olmak İçin Herbal Karışımı

2003 yılında bu diyet takviyesi içeren ürün tartışmalara yol açmıştır. Kraliçe Viktoria döneminde kısırlık ve kız bebek sahibi olmak için kullanılan bir iksirdir. Bu iksiri kullanan 8 kadından 7 sinin kız bebek doğurduğu söylenmektedir. Bu karışımla ilgili iddialar şu şekildedir.

PH test çubuğuyla bakıldığında içeriğin asdik olduğu gözlenmiştir. ( pH o2).  Shettles’in de belirtiğine göre asit ortam erkek Y kromozomunu taşıyan spermler için düşmanca bir ortam olup yalnızca güçlü olan ve X kromozomu taşıyan kız bebek yapmaya muktedir spermlerin yaşamasına izin vermektedir.

Siyah Kohoş yada latince adıyla Cimicifuga racemosa Kuzey Amerika kıtasında yetişen bir bitki olup Kızılderililer tarafından kadın hastalıkları için yaygın olarak kullanılmıştır. Bu bitki ve diğer iksir bileşenleri östrojen seviyesini dengeleyebilir .(Burada östrojen seviyenizde bir bozukluk varsa onu dengelediği varsayılıyor ki bu mümkün değildir) Bazılarının inancına göre düşük östrojen seviyelerinde kız bebek olması olasılığı daha yüksektir. Bilimsel olarak ise doğal yoldan yumurtlayan kadınlarda yumurta başına 200-250 unite hormon salgılanmaktadır. Ayrıca yüksek östrojen salgılayanlarda ise erkek bebek olacağı varsayılmaktadır. Yüksek östrojen seviyesi ise ancak ilaç kullanıldığı durumlarda olur. (Tedavi ile) Ki bu durumlarda çoğul gebelik olma riski yüksektir. Ancak bebeğin cinsiyetinin etkilenmediği de bilinen bir gerçektir.

Gebelik Öncesi Cinsiyet Belirleme  Diyeti

Erkek veya kız bebek sahibi olmak için almanız gereken diyet, vücut PH’ınızı değiştirerek yumurtanın kutuplaşmasını belirleme teorisine dayalıdır. Ayrıca vajina PH’ını da değiştirerek kız veya erkek bebek sahibi olabilme teorisine dayalıdır. Bu teori de temelden yanlıştır. Vajina PH’ını yükseltirseniz yani normalde asit olan ortamı alkali yaparsanız olabilecek ilk şey mantar enfeksiyonudur. İki şekilde önerilmiştir;

Diyet Erkek bebek için(Yüksek potasyum ve sodyum )
Diyet Kız(Yüksek kalsiyum ve  magnezyum
Kız Bebek İçin O+12 Metodu

Bu yöntem inançlı Shettles hayranları tarafından tanıtılmıştır.6 erkek bebek sonrasında kız bebek doğmuşdur! Kynzinin teorisine göre ovulasyonun hemen arkasından ilşkiye girildiğinde kız bebk doğmaktadır.

ASTROLOJİK CİNSİYET TAYİNİ: ÇİN TAKVİMİ

Tarihçe

 Xia Li, yani eski Çin takvimi  7000 yıldır bilinmekte olup, Çin ay takvimi veya Çin cinsiyet takvimi olarak bilinmektedir. Bu takvim 700 yıllık olup Pekin müzesinde sergilenmektedir. Bilinen en eski cinsiyet belirleme yöntemi olduğu iddia edilmektedir. Çin’in Agrarian döneminden beri erkek bebekler daha fazla önem taşımış olup aileler erkek bebek sahibi olamadıklarında aşağılanmışlar ve toplum tarafından lanetlenmiş olduklarına inanılmıştır. Kız çocukların evlenerek evden ayrılacağı ve aileye fayda sağlamayacağı düşünülmüştür.

Önemi

Eski Agrarian Çin,  ve yine modern Çin’de erkek çocuk sahibi olmak bir onur olarak kabul görmektedir. Babaerkil toplum yapısı hala devemetmekte olup toplumun büyük bir çoğunluğu bu durumdan rahatsızlık duymamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti çok özel durumlar dışınd ki genellikle çok kırsal kesimde yaşayan aileler dışında bir çocuğa izin vermektedir. Bu durumda aileler atalarının yolundan gidip bu takvimi sıklıkla kullanmaktadır

Kadınlar çapraz referans içeren bu takvimi kullanarak hangi ay gebe kalmaları gerektiğini hesaplamaktadırlar. Kadın yaşı baz alınarak ayın hallerine göre gebelik planlanmaktadır. Ancak bu takvimin pekte işe yaramadığı bilimsel verilerle görülmektedir. 1973 yılından bu yana ultrasonografik olarak tespit edilen 500 000 000 fetus yani cenin kız oldukları için kürtajla alınmıştır. Yine Hindistan’da 1995 yılından günümüze 50 000 000 bebeğin cinsiyetleri yüzünden kürtajla alındığı belirtilmektedir.

TESPİTLER

Batıda Çin takvimi bir eğlence olarak görülmekle birlikte Çin orijinli insanlar bu takvimi ciddiye alarak gebeliklerini planlamaktadırlar. Maddi durumu iyi olan Çinli aileler özellikle ABD ye giderek PGD yöntemiyle erkek bebek sahibi olmaya çalışmaktadırlar.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir